Back to top

Πώς μπορείτε να συμβάλετε στις Αναμνήσεις πάνω στις ράγες

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας συνεισφέρει στο πρόγραμμα «Trains & Tracks» του φεστιβάλ τέχνης EUROPALIA, δημιουργώντας μια πανευρωπαϊκή διαδικτυακή συλλογή από προσωπικές ιστορίες με θέμα τα διασυνοριακά ταξίδια με τρένο ως κοινή διαπλαστική ευρωπαϊκή εμπειρία.

Θα μπορούσατε να συμβάλετε στέλνοντας ένα σύντομο βίντεο για το θέμα αυτό απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις;

 • Τι αναμνήσεις έχετε από διασυνοριακά ταξίδια με τρένο; Υπάρχει μια ανάμνηση από ένα συγκεκριμένο ταξίδι που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας;
 • Πώς σας επηρέασε η δυνατότητα (η μη) ταξιδιού με τρένο εκείνη την περίοδο;
 • Τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση: Το ταξίδι ή ο προορισμός;
 • Με ποιους τρόπους διαμόρφωσαν οι εμπειρίες αυτές τη ζωή σας όπως είναι σήμερα;

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές

 • Παρουσιάστε τον εαυτό σας και, εάν κρίνετε σκόπιμο, τον οργανισμό στον οποίο εργάζεστε.
 • Η διάρκεια των εγγραφών βίντεο θα πρέπει να είναι έως 120 δευτερόλεπτα και να μεσολαβεί παύση έπειτα από κάθε απάντηση. Οι εγγραφές μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε από τις επίσημες 24 γλώσσες της ΕΕ.
 • Διασφαλίστε καλή ποιότητα ήχου με τη χρήση μικροφώνου ή ακουστικών hands-free ή πραγματοποιώντας την εγγραφή σε μέρος χωρίς θορύβους.
 • Συνοδευτικά στα βίντεο, μπορείτε να επισυνάψετε ξεχωριστά αρχεία φωτογραφιών, με παράθεση των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι πιθανό να προσθέσουμε τις φωτογραφίες αυτές στα βίντεο.
 • Προτιμώμενοι μορφότυποι αρχείων: jpeg, mp4, mov.
 • Οι εγγραφές βίντεο θα πρέπει να σταλούν μέσω WeTransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση historia-press@ep.europa.eu ή να αντιγραφούν σε αυτόν τον φάκελο στο Google drive.
 • Συμπληρώστε το έντυπο εξουσιοδότησης για την παροχή άδειας χρήσης της βιντεοσκόπησής σας στον ιστότοπό μας, στον μουσειακό χώρο, και αποσπασμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πλαίσιο:

Ο αντίκτυπος των τρένων και η ικανότητά τους να διασχίζουν τα περιφερειακά και εθνικά σύνορα είχαν και εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Από τη δεκαετία του 1840 και μετά, αναδύθηκαν σιδηροδρομικά δίκτυα σε ολόκληρη την ήπειρο. Αυτό το νέο μέσο μεταφοράς και επικοινωνίας μείωσε τον χρόνο μετακίνησης και άλλαξε άρδην τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον χρόνο και τον χώρο. Στο πλαίσιο της βιομηχανικής επανάστασης, τα τρένα κατέστησαν σύμβολο της προόδου και της νεωτερικότητας.

Όμως, τα τρένα ενίοτε χρησιμοποιήθηκαν για πιο σκοτεινούς σκοπούς. Η εκμετάλλευση των αποικιακών πόρων κατέστη δυνατή με τη βοήθεια των τρένων. Τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια πολέμων μεταφέρθηκαν με τρένα. Οι πιο αποτρόπαιες θηριωδίες συνδέονται με τον εκτοπισμό εκατομμυρίων Ευρωπαίων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε βαγόνια που προορίζονταν για μεταφορά ζώων. Μετά τον πόλεμο, τα τρένα αποτέλεσαν μέσο μεταφοράς χάρη στο οποίο τονώθηκε ο ευρωπαϊκός τουρισμός και η κινητικότητα και, ως εκ τούτου, συσχετίστηκαν με διαδικασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εξευρωπαϊσμού.  Όταν εφευρέθηκαν, τα τρένα συμβόλιζαν την επιτάχυνση της κοινωνίας· σήμερα, αντιθέτως, είναι συνυφασμένα με την ανάγκη επιβράδυνσης των ρυθμών της ζωής μας και εξεύρεσης πιο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.

Το ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας και των διασυνοριακών μετακινήσεων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα, μετά, για παράδειγμα, τους συνοριακούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και τις ανησυχίες σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη μετανάστευση, οι οποίες εντείνουν το πρόσφατο αντιευρωπαϊκό αίσθημα. Τα τρένα είναι ιδιαίτερα επίκαιρα ως ζήτημα πολιτικού χαρακτήρα, καθώς και από περιβαλλοντική άποψη, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από οικονομική άποψη, δεδομένου ότι συμβάλλουν στη διασυνοριακή μετακίνηση εμπορευμάτων και εργαζομένων, και από πολιτιστική άποψη, καθώς παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους κατά τα διαπλαστικά τους χρόνια.