Back to top
Banner on the Polish border ´Stýská se mi po tobě Čechu´(I miss you, Czech), March 2020 © Stefan Manka, Cieszyn, Poland

Banner on the Polish border ´Stýská se mi po tobě Čechu´ (I miss you, Czech).