Back to top

Dan Perjovschi – joonistuste ja plakatite dialoog

Euroopa Ajaloo Maja ajutise näituse „Kui seinad kõnelevad!“ avamisel 2022. aasta aprillis osales rahvusvaheliselt tuntud kunstnik Dan Perjovschi, kes täiendas näitust oma jäljendamatus stiilis joonistustega otse muuseumi seintele.

Juulis tuli Dan Perjovschi uuesti muuseumi, et oma joonistusi täiendada ja pidada külastajatele loeng. Ta veetis tunde publikuga vesteldes ja oma joonistuste maailma selgitades.

Kui Euroopa-meelne, kuid ka ühiskondlikke, poliitilisi ja majandusteemasid käsitlev kriitiline kunstnik oli plakatinäituse teemadega tutvunud ja ka ise näitust külastanud, asus ta joonistama jõulisi, arukaid ja väljakutsuvaid pilte, mis astuvad näituse plakatitega dialoogi.

Meediagalerii pildid näitavad ajalist ja ruumilist seost ajalooliste plakatite ja kunstniku tänaste joonistuste vahel.

GALLERY