Back to top

In Memoriam : Professor Włodzimierz Borodziej (1956-2021)

12. juulil 2021 lahkus meie seast jäädavalt üks Euroopa Ajaloo Maja rajajaid, Poola ning Kesk- ja Ida-Euroopa lähiajaloo silmapaistev ja tunnustatud uurija professor Włodzimierz Borodziej.

Kauaaegne Varssavi Ülikooli ajalooõppejõud Borodziej osales Euroopa Ajaloo Majas kõigepealt ekspertide komisjonis, mille eesmärk oli töötada välja muuseumi sisuline kontseptsioon. Seejärel juhatas ta aastatel 2009–2019 Euroopa Ajaloo Maja teadusnõukogu, mis on üks muuseumi rajamise, avamise ja algusaastate töö korraldamise eest vastutavaid Euroopa Ajaloo Maja juhtorganeid. Professor Borodziej aitas oma eriteadmiste ja peenetundelisusega välja töötada 20. sajandi tragöödiate käsitlused Euroopa Ajaloo Maja ekspositsioonis, eriti mis puutub Ida-Euroopa probleemidesse pärast Teist maailmasõda.

Kõik aastate jooksul Euroopa Ajaloo Maja töös osalenud kolleegid pidasid teda inimlikuks ja armastusväärseks kaastöötajaks. Hiljuti astus professor Borodziej vapralt välja ka tema koduriigis hõõguvate poliitiliste lahkarvamuste ja probleemide vastu. Tema usaldusväärsuses ja euroopalikes väärtustes ei olnud mingit kahtlust ning temast jääb maha suur, täitmatu tühimik.

Avaldame Euroopa Ajaloo Maja kuratooriumi, teadusnõukogu ja kõigi töötajate nimel professor Borodziej perekonnale sügavat kaastunnet.