Back to top

Uudisterubriigi tutvustus

teadusliku töörühma juht Taja Vovk van Gaal

2017 aasta sai Euroopa Ajaloo Maja omale veebisaidi, mida kohe ka kasutama hakati. Loodetavasti teevad näitusi ja üritusi puudutav teave ning interaktiivne sisu sellest informatiivse ja huvitava keskkonna, mis seob teadusringkondade esindajaid ja veebimaailma.

Euroopa Ajaloo Maja avamine – nii Brüsseli hoones kui ka veebis – toimub Euroopa jaoks otsustaval ajajärgul. Praegu on ajaloost rohkem juttu kui kunagi varem. Meie maailmajagu on muutuste keerises.

Side minevikuga on aga kadumas, sest seitsekümmend aastat tagasi toimunud sündmuste tunnistajaid jääb järjest vähemaks. Nooremad põlvkonnad ei mõista enam nii selgelt, kui tähtis on teha pidevalt jõupingutusi selleks, et konflikte vältida ja rahu hoida.

Meie eesmärk ongi selgitada nii Euroopast kui ka väljastpoolt pärit eri taustaga inimestele Euroopa lähiajalugu, seostades seda varasemate sajanditega, mis on meie mõttemalle ja väärtushinnanguid vorminud mõnikord pikaldaste ja valulike protsessidena.

Meie meelest tuleks tuleviku kujundamisel oma tegude tagajärgede üle hoolega järele mõelda ning inspiratsiooni tuleks otsida varasematest saavutustest ja meie esiisade eksimustest.

Uudiste rubriik on Euroopa Ajaloo Maja tegevuse elav kajastus. Siit leiate küllaga värsket teavet, alates taustaintervjuudest ja värskeimate eksponaatide tutvustustest ning lõpetades eksperdiarvamuste, põnevate sündmuste ja uute näituste ülevaadetega.

Lugege, jagage ja mõelge kaasa, aga eelkõige juurelge selle üle, kuidas Euroopa ajalugu tänapäeva elus kajastub.