Back to top

Uued ohutusmeetmed Euroopa Ajaloo Majas

RESERVEERIMINE

Kas külastusaeg tuleb ette reserveerida?

Üksikkülastajad võivad Euroopa Ajaloo Majja tulla ilma külastusaega ette reserveerimata. Kümnest või enamast inimesest koosnevad rühmad peavad külastusaja ette reserveerima. Tulge palun kohale teile määratud ajal, et oleks võimalik järgida kõiki tervishoiu- ja ohutusmeetmeid.

Kas rühma suurus on piiratud?

Ei ole, kuid pidage meeles, et võite Euroopa Ajaloo Majas külastusaja reserveerida korraga kuni 30 külastajale ühe 20-minutilise ajavahemiku kohta. Kui teie rühm on suurem kui 30 külastajat, reserveerige palun mitu järjestikust ajavahemikku, võttes samal ajal arvesse, et rühmal tuleb sellele vastavalt jaguneda ja määratud ajavahemikes kohale tulla.

Kuidas reserveerida Euroopa Ajaloo Maja külastusaega?

Üksikkülastajad võivad Euroopa Ajaloo Majja tulla ilma külastusaega ette reserveerimata. Kümnest või enamast inimesest koosnevad rühmad peavad külastusaja ette reserveerima.

Külastusaja saab reserveerida siin.

Külastusajad on antud 20-minutiliste vahedega. Külastusaja saab reserveerida korraga kuni 30 külastajale ühe ajavahemiku kohta.

Mis ajaks saab reserveeringuid teha?

Külastusaegu saab valida Euroopa Ajaloo Maja lahtioleku päevadeks 20-minutiliste vahedega, viimane võimalik aeg on kell 16.20.

Kas enam kui 10 külastajast koosneval rühmal tuleb sissepääsu juures ette näidata reserveeringu kinnitus?

Rohkem kui kümnest inimesest koosneva rühma juht peab reserveeringu kinnituse välja trükkima ja külastuse päeval kaasa võtma. Selle võib ette näidata ka nutiseadmes.

 

KÜLASTUS

Kui kaua peaks külastuseks aega varuma?

Euroopa Ajaloo Maja külastuseks kulub umbes 90 minutit.

Milliseid hügieenimeetmeid sissepääsu juures kasutatakse?

Euroopa Ajaloo Maja täidab kõiki Belgias pandeemia tõttu kehtestatud tervishoiunõudeid.

Kas korraldatakse ka giidiga ekskursioone?

Jah, giidiga külastused on taas saadaval inglise, hollandi, saksa ja prantsuse keeles 10-liikmelisele grupile. u. kestus: 90 min. Broneeringud tuleb teha 4 nädalat ette.

Kas õpilasrühmadele korraldatakse giidiga ekskursioone, giidita külastusi ja seminare?

Jah, koolidele on taas saadaval giidiga ekskursioonid ja töötoad. Giidita külastused on taas lubatud, aga kui rühm on kümneliikmeline või suurem, tuleb külastusaeg selle lingi kaudu ette reserveerida.

Kas teisipäevased lõunaekskursioonid toimuvad?

Jah, lõunareisid on taas saadaval. Need ekskursioonid toimuvad igal teisipäeval kell 12.15–13.00 ainult inglise keeles ja keskenduvad kindlale teemale. Sellele tuurile registreeruma ei pea, lihtsalt tule kohale!

Millised hügieenireeglid kehtivad tahvelarvutite kasutamisel?

Euroopa Ajaloo Maja audiogiidi saab nüüd kasutada ka isiklikus nutiseadmes, kui külastaja ei soovi kasutada muuseumi tahvelarvutit. Vastavad lingid on Euroopa Ajaloo Maja veebisaidil püsinäituse veebilehtedel.

Desinfitseeritud tahvelarvuti antakse külastajale 1. korrusel. Külastuse lõpus, 6. korrusel, tuleb tahvelarvuti tagastada ning muuseumi töötajad desinfitseerivad selle kohe uuesti. See tähendab, et tahvelarvutid desinfitseeritakse enne ja pärast iga külastust.

Soovitame audiogiidi ja tahvelarvuti jaoks kaasa võtta oma kõrvaklapid.

Kas näituseruumides liikumise teekond on ette kindlaks määratud?

Jah, Belgia seaduste kohaselt tohivad külastajad muuseumis liikuda ainult kindlaksmääratud marsruudil. Marsruut on ühesuunaline, tähistatud põrandamärgistuse ja seinaviitadega.

 

VÄLJAPANEK / AVASTUSNURGAD

Kas kõiki interaktiivseid audiovisuaalseadmeid saab endiselt kasutada?

Jah, interaktiivseid puutetundlikke seadmeid saab kasutada. Muuseumitöötajad desinfitseerivad neid pidevalt.

Ohutuskaalutlustel ei saa aga kasutada „perfokartoteeki“ (rolodex) kolmandal korrusel.

Kas kõik korrused on külastajatele avatud?

Jah. Külastajad peavad järgima kindlaksmääratud kohustuslikku marsruuti, nagu näitab põrandamärgistus.

Kas peredele mõeldud avastusruumid on lahti?

Jah, kõik avastusruumid on jälle lahti.

Kas avastusruumides on võimalik kasutada ka juhendaja abi?

Jah, juhendaja abi saab kasutada kolmapäeviti kell 13.00–18.00 ja nädalavahetustel terve päeva.

 

ÕPPEVAHENDID JA PEREDELE MÕELDUD MATERJALID

Kas Euroopa Ajaloo Majast saab paberkandjal materjale?

Jah, trükimaterjalid on kohapeal kättesaadavad. Rikkalikult teavet pakub ka meie veebisait: https://historia-europa.ep.eu/et/tere-tulemast-euroopa-ajaloo-majja

Kas Euroopa Ajaloo Majas jagatakse ülesandelehti „Uuri, analüüsi ja aruta“ ja „12 sammu Euroopa Liidu tundmaõppimiseks“?

Jah, giidita õpilasrühmadele jagatakse taas ülesandelehti. Kui mõnel külastajal on kaasas oma väljatrükk ülesandelehest, võib ta seda ka näituseruumides kasutada.

Kas Euroopa Ajaloo Majas jagatakse abimaterjale õpetajatele (Prof Packs)?

Jah, Euroopa Ajaloo Maja abimaterjalid õpetajatele on taas saadaval.

Kust saab õppematerjale?

Õppematerjalid on kättesaadavad Euroopa Ajaloo Maja veebisaidi https://historia-europa.ep.eu/et/tere-tulemast-euroopa-ajaloo-majja jaotise „Avastusretk“ kaudu. „Avastusretke“ lehel „Klassitöö ülesanded“ on õppematerjalid jagatud viide temaatilisse rühma: konfliktid, inimõigused, ränne, kommunikatsioon ja identiteet. Kõik materjalid on olemas Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles.

 

COVID-19 VASTASED MEETMED

Kas tsoonides, kus inimesed tihedalt üksteisega kokku puutuvad, on pleksiklaasist vaheseinad?

Jah, muuseumi nendesse tsoonidesse, kus inimesed tihedalt üksteisega kokku puutuvad, on paigaldatud pleksiklaasist vaheseinad.

 

LISATEENUSED KÜLASTAJATELE

Kas Euroopa Ajaloo Majas on saadaval ratastoolid?

Euroopa Ajaloo Majas on saadaval kaks ratastooli.

Kas lifti saab kasutada?

Külastajad liiguvad kindlaksmääratud marsruuti järgides peatreppi mööda üles ja avariitreppi mööda alla. Muuseumist lahkutakse poe kaudu. Kogu liikumine on korraldatud ühesuunalise marsruudi põhimõttel.

Lifti võivad kasutada ainult piiratud liikumisvõimega külastajad ja muuseumitöötajad. Lifti tohivad koos kasutada ainult samasse külastajarühma kuuluvad inimesed.

Erandi võib teha ka inimesele, kellel on vaja kiiresti tualetti minna.

Kas külastaja saab isiklikud asjad hoiule jätta?

Külastaja saab oma asjad riidehoiuruumi jätta. Külastajate käsutuses on käte desinfitseerimise vahendid.

 

CAFÉ EUROPA

Kas Euroopa Ajaloo Maja kohvik on avatud?

Ei, Café Europa on teadmata ajaks suletud.

Alumisele korrusele väljapääsu juurde on paigaldatud kaks müügiautomaati.

Välisukse taga on veeautomaat, kust saab tasuta joogivett (gaasita ja gaasiga). Keskkonnakaitse huvides on külastajal soovitatav kaasas kanda oma veepudelit.

 

Brussels Health Safety Label