Back to top

GIIDITA KÜLASTUS

ÜRITUS ON TÜHISTATUD

Õpilased õpivad kõige paremini, kui nad ise asju uurivad. Seda silmas pidades on Euroopa Ajaloo Maja haridusrühm välja töötanud kolm ülesandekomplekti. Neis esitatakse küsimusi, millele vastuste leidmiseks tuleb selle maja sisusse süüvida.

12–18-aastastele õpilastele mõeldud ülesandelehed on prantsuse, hollandi, inglise ja saksa keeles. Ülesandelehed on tasuta saadaval muuseumi sissepääsu juures. Külastusaega reserveerides on oluline märkida, kui palju ja mis keeles ülesandelehti teil vaja läheb.

Uuri, analüüsi ja aruta See on püsinäitusega seotud ülesandekomplekt. Õpilasi ärgitatakse väikestes rühmades iseseisvalt ajaloo teemasid uurima, nende kohta küsimusi esitama ja neid analüüsima. Õpetajate jaoks on interaktiivsel tahvlil suunised ülesandelehtede kasutamise kohta.

12 sammu Euroopa Liidu tundmaõppimiseks Miks on vaja Euroopa Liitu (EL) tundma õppida? Mida tähendab EL praeguse õpilaste põlvkonna jaoks? Kuidas peaks EL õpilaste arvates edasi arenema, et Euroopa paremaks muutuks? Need on kesksed küsimused õpetlikul retkel, kus ajalooliste dokumentide ja esemete vahendusel tutvutakse ELi arengu teetähistega.

Ülesandekomplektid „Uuri, analüüsi ja aruta!“ ja „12 sammu Euroopa Liidu tundmaõppimiseks“ on kavandatud püsinäitusega tutvumise juurde. Aega kulub kokku umbes 90 minutit.

Õpilased võivad Euroopa Ajaloo Majas ringkäigu teha ka üksikkülastajatena. Sel juhul antakse igale õpilasele tahvel, mis aitab tal väljapanekutega tutvuda. Selle tekst on salvestatud 24 keeles, mille hulgast saab valida endale sobiva.

Et külastus igati korda läheks, palume teil külastusaja ette reserveerida.

RÜHMA SUURUS

Euroopa Ajaloo Maja giidita külastamisel võib õpilasrühmas olla kuni 60 õpilast, kusjuures see sõltub muuseumi võimalustest soovitud ajahetkel. Iga viieteistkümne õpilase kohta peab olema üks saatja.