Back to top

VÕRDNE KOHTLEMINE? INIMÕIGUSED

Vanus: 
6-11, 12-15, 16-18
Keel: 
Dutch, English, French, German
Teema: 
History - General
KIRJELDUS

Minu õigus? Sinu õigus? Meie õigus? Kas õigusi on ajaloo jooksul kahtluse alla seatud? On nad praegu ohus? Selles töötoas vaadeldakse lähemalt mõningaid tähtsamaid inimõiguste kategooriaid. Teemat uuritakse Euroopa ajalooliste näidete kaudu.