Back to top

Teema: Võrdne kohtlemine? – Inimõigused

Vanus: 
12-15
KIRJELDUS

Selle teema raames keskendutakse inimõiguste laia mõiste alla kuuluvatele kõige olulisematele kategooriatele ning hinnatakse õiguste ja kohustuste vahelisi seoseid ja kokkupõrkeid. Õpilastele selgitatakse teemat Euroopa tänapäevast ja ajaloost võetud näidete abil. Sellega ärgitatakse neid ka ise otsima vastuseid keerukatele eetilistele probleemidele. Vaatluse all on muu hulgas teiste inimeste õiguste austamine, vastuolu kultuuritraditsioonide ja inimõiguste vahel ning küsimus, kas õiguste äravõtmine võib mingis olukorras olla kuidagi põhjendatud.