Back to top

Mälestused rongireisidest

Woman recording via mobile phone in museum space

2021. aasta on kuulutatud Euroopa raudteeaastaks. EUROPALIA programmi „Trains &Tracks“ raames uuritakse rongisõidu mõju kunstilisest ja ühiskondlikust vaatenurgast. Euroopa Ajaloo Maja loob selle programmiga seoses üleeuroopalise veebipõhise kogumiku inimeste isiklikest lugudest, mis räägivad rongireisidest teistesse Euroopa riikidesse kui Euroopa tunnet kujundavast ühendavast kogemusest. Need lood aitavad siduda ja võrrelda ühiseid kogemusi Euroopa kõigist osadest ning toovad arutelus rongisõidu ajaloolise ja nüüdisaegse rolli üle esile liikumise, liikuvuse ja Euroopa mõõtme vaatenurkade paljususe.

Euroopa Ajaloo Maja töötajate tehtud intervjuud

Raudteeajastu – kuidas rongide leiutamine kujundas Euroopa ühiskonda - ingliskeelne veebiarutelu

 

 

 

OSALEVAD PARTNERID