Back to top

Mälestused rongireisidest

Üleeuroopalise veebipõhise kampaaniaga kogutakse inimeste mälestusi rongireisidest Euroopas

2021. aasta on kuulutatud Euroopa raudteeaastaks. EUROPALIA programmi „Trains &Tracks“ raames uuritakse rongisõidu mõju kunstilisest ja ühiskondlikust vaatenurgast. Euroopa Ajaloo Maja loob selle programmiga seoses üleeuroopalise veebipõhise kogumiku inimeste isiklikest lugudest, mis räägivad rongireisidest teistesse Euroopa riikidesse kui Euroopa tunnet kujundavast ühendavast kogemusest. Need lood aitavad siduda ja võrrelda ühiseid kogemusi Euroopa kõigist osadest ning toovad arutelus rongisõidu ajaloolise ja nüüdisaegse rolli üle esile liikumise, liikuvuse ja Euroopa mõõtme vaatenurkade paljususe.

Kas saaksite meile esitada selleteemalise lühikese video? Kõigepealt vaadake palun taustteavet, küsimusi ja tehnilisi suuniseid.

Euroopa Ajaloo Maja töötajate tehtud intervjuud

Interview series by the museum team II