Back to top
© Euroopa Ajaloo Maja, Brüssel, Belgia

Elu mullis

Sotsiaalmeedia platvormid soodustavad küll inimestevahelisi kontakte, ent samas lukustavad meid ka piiratud infomulli. Meile näidatakse ja tutvustatakse ainult teemasid, mida oleme juba varem vaadanud ja laikinud. Nii tekib hõlpsasti tunne, et meil on ümbritsevast maailmast üsna hea tervikpilt, kuid tegelikult oleme jäänud koos teiste sarnaselt mõtlevate inimestega piiratud meediaruumi lõksu. Kindlapiirilised infomullid ei võimalda arutada erinevaid vaatenurki ega leida ka alternatiivseid infoallikaid, mistõttu võimendavad need valearusaamade levikut ja kasvu.