Back to top
© Euroopa Ajaloo Maja, Brüssel, Belgia

Tõde või vale?

Kas teie oskate valeinfot ära tunda? Näituse interaktiivses osas saab igaüks püüda kontrollpaneeli abil valeinfot sisaldavaid sotsiaalmeediapostitusi ja uudiseid õigetest eristada. Ekraanil allapoole liikuvatest uudistest tuleb teha valik – päris uudised tuleb alles jätta, ent valeinfo tuleb roheliste kuulidega õhku lasta enne, kui see ekraani alaserva jõuab. Väljamõeldiste tegelikkusest eristamiseks tuleb fotode, pealkirjade ja jutukatkete üle hoolikalt järele mõelda.