Back to top
Ühendkuningriigi lipp, mis võeti maha Euroopa Regioonide Komitee hoone (Jacques Delors’i hoone) juurest, Brüssel, Belgia, 2019–2020
© Euroopa Ajaloo Maja, Brüssel, Belgia

Brexit

Esimest korda Euroopa Liidu ajaloos otsustas üks liikmesriik liidust lahkuda.

Ühendkuningriigis toimunud rahvahääletus oli lõhestav, kuid selle tulemusest lähtudes algatas riik Lissaboni lepingu artikli 50 kohase menetluse liidust lahkumiseks. Lahutus sai teoks 31. jaanuaril 2020. Ühendkuningriik oli liidu liige olnud 47 aastat.

Ajaloolise päeva üks sümboolseid hetki oli Brüsselis Regioonide Komitee hoone juures, kui seal langetati Ühendkuningriigi lipp, mis anti säilitamiseks Euroopa Ajaloo Maja kogusse.