Back to top
Solidaarsussõnum pärast paremäärmuslase terrorirünnakuid, Oslo ja Utøya, Norra, juuli 2011
© Riksarkivet, Oslo, Norra

Terrorism

Terrorism kui tänapäeva ühiskonnas ülemaailmselt leviv nähtus ohustab Euroopa julgeolekut ja demokraatlikku korda. Mitmel pool Euroopas aset leidnud islamistlikud või paremäärmuslikud terrorirünnakud on mitmekesisuse ja pluralismi väärtustega teravas vastuolus olevate ideede vägivaldne väljendusvorm.

Äärmusideoloogiad leiavad sageli tuge ja innustust minevikulistest ideoloogiatest või religioossest fundamentalismist.

Inimesed on sedalaadi vihkamisele ja vägivallale kiiresti vastanud solidaarsuseavalduste ning vastastikuse austuse ja rahu nõudmistega.