Back to top
Usupainutamine – Euroopa Ajaloo Maja virtuaalekskursioon

Selles videos arutame, milline oli vanasti usuliste veendumuste näiliselt kindel maailm ja kuidas said inimesed oma uskumustes kindlad olla. Poliitika ja religioon on sajandeid teineteise võimu- ja õigusepürgimusi vastastikku toetanud. Kuna aga alati võltsitakse seda, mida parajasti kõige väärtuslikumaks peetakse, haakus ka keskaja Euroopa meistervõltsijate tegevus eelkõige religiooniga.