Back to top
„Barrikaadide rajamine“
Saksa Liit, umbes 1850
konstruktormäng
puit, paber
© Euroopa Liit / Euroopa Ajaloo Maja, Brüssel, Belgia

Revolutsionäärid kogu Euroopas asusid võitlusse ülemkihi privileegide ja senise korra vastu. Eeskätt 1848. ja 1849. aasta revolutsioonid olid oluliseks tähiseks võitluses võrdõiguslikkuse, enesemääramise ja inimõiguste eest. Need eesmärgid on aktuaalsed veel tänapäevalgi.