Back to top
Maximi kuulipilduja
Hiram Maxim (leiutaja), 1840–1916
Suurbritannia ja Iirimaa Ühendkuningriik, 19. sajandi lõpp
Royal Armouries of the United Kingdom, Leeds, Ühendkuningriik

Kolonialismi toetasid ka teatavad Euroopa tehnoloogia saavutused, näiteks kuulipilduja. Põlisrahvaste vastupanu osutus lootusetuks isegi nende arvulise ülekaalu korral, sest neile vastati relvaga, mis tulistas 50 korda kiiremini kui tavaline vintpüss.