Back to top
„CCCP USA“
Pariis, Prantsusmaa, 1968
Roman Cieslewicz
plakat
reproduktsioon
Euroopa Ajaloo Maja, Brüssel, Belgia

Ida- ja lääneblokk tahtsid kumbki näidata oma ühiskonnamudeli üleolekut. Ida jäi kindlaks kommunistliku ideoloogia eesmärgile kapitalism välja tõrjuda, toetudes sealjuures riiklikule plaanimajandusele ja ühe partei ainuvalitsusele. Neid majanduslikke ja poliitilisi vahendeid kujutati vaid vaheastmena üleminekul klassi- ja riigivabale ühiskonnale.