Back to top
Kolmetoalise korteri „WBS 70“ makett
Ida-Saksamaa, 1970. aastad
koopia
Deutsches Historisches Museum, Berliin, Saksamaa

Modernistliku arhitektuuri põhimõtteid järgides ehitati satelliitlinnu ja suuri asumeid. Püstitati kilomeetrite kaupa ühesuguseid halle paneelelamuid ja nende kõrvale rajati transpordisõlmi ja teeninduskeskusi. Niisuguse äärmusliku funktsionaalsuse ja järsu esteetilise ühtlustamise negatiivne mõju inimeste elule ja kogukonna sotsiaalsele struktuurile ilmnes alles hiljem.