Back to top
EÜ/Taani pass
Taani, 1994
erakogu, Brüssel, Belgia

1985. aastal kasutusele võetud Euroopa pass rõhutas vaba liikumisega seotud uusi võimalusi ning sümboliseeris Euroopa Ühenduse konkreetseid püüdeid, et inimesed tunneksid end Euroopa kodanikena.