Back to top
Euroopa valimiste infovoldik
Ühendkuningriik, 1979
reproduktsioon
erakogu, Brüssel, Belgia

1979. aasta läheb ajalukku Euroopa demokraatia laiendamise aastana: esimest korda toimusid Euroopa Parlamendi otsevalimised, kus valijateks olid Euroopa Ühenduse liikmesriikide kodanikud. Selle tähtsa kogu liikmeid ei määranud enam riikide parlamendid – Euroopa Parlamendist sai esimene otsestel ja üldistel valimistel valitav rahvusvaheline esinduskogu.