Back to top
80000 lehekülge ELi seadusi
Madalmaad, 2003
Rem Koolhaas
Euroopa Ajaloo Maja, Brüssel, Belgia

Mida tähendab õieti euroopastumine? See tähendab, et kõik ELi liikmesriigid kiidavad heaks teatavad ühised seadused ja rakendavad neid, mis aitab riikide huve lähendada ja ühisosa suurendada. See seadustik, mille kohta sageli kasutatakse prantsuskeelset koondnimetust acquis communautaire (ühenduse õigustik), on kujunenud mitme aastakümnega. ELiga ühinevad riigid peavad selle integreerima oma õigussüsteemi.