Back to top
Hävitatud Stasi toimikutest koosnev pabermass
Leipzig, Ida-Saksamaa, 1989
paber
Bürgerkomitee Leipzig e.V., Träger der Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke mit dem Museum im Stasi-Bunker, Leipzig, Saksamaa

Endiste salastatud toimikute ja arhiivide avamine postkommunistlikes maades oli ülioluline, saamaks selgust kommunistlikust minevikust. Nagu paisu tagant paljastus riigi repressioonide ja nuhkimise tegelik ulatus.