Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Holland

Euroopa noored ja noorteliikumised soovisid rahu. See oli aga saavutatav ainult piiriülese tegutsemisega. Toonast noorust iseloomustas ilu, tugevus ning rahvusvaheline, rahusümbolite all toimuv ühine võitlus vabaduse eest. Sõjajärgse leppimise soodustamiseks toimus kõikjal Euroopas rahvusvahelisi noortelaagreid ja -kohtumisi.

Külm sõda muutis aga olukorda, sest Ida-Euroopa oli seal kehtestatud Nõukogude võimu tõttu isoleeritud ja laialdane rahvusvaheline kontakt puudus. Noorus ja noored kujunesid ida ja lääne vahelise propagandasõja üheks olulisemaks relvaks.