Back to top

TUNNUSTUS JA KRIITIKA

Nüüd on teie kord! Siin küsitakse teie arvamust. Mis on Euroopa? Mis paneb teid ennast tundma eurooplasena? Milline on meie ühine Euroopa pärand? Kui olete külaline väljastpoolt Euroopat, siis millisena näete teie Euroopat ja eurooplasi?

Milles seisneb meie mälestuste tähtsus? Meie minevikumälestused on meie jaoks olulised: nad ühendavad meid, kuid mõnikord ka lahutavad. Ajaloo uurimine ning meie ühise Euroopa pärandi mõistmine on oluline selleks, et mõistaksime oma minevikku, olevikku ja tulevikku.

Sissepääs kuues korrus - Accolades kriitika

EUROOPA VÄLJASTPOOLT NÄHTUNA

Millisena paistab Euroopa väljastpoolt? Need eksponaadid on pärit muuseumidest üle kogu maailma ja annavad ülevaate sellest, milline on olnud teiste kultuuride ettekujutus Euroopast ja eurooplastest. Esimesed kontaktid eurooplastega olid kantud puhtast uudishimust. Kuid sedamööda, kuidas Euroopa riigid koloniaalpoliitika vahendeid kasutades ülejäänud maailma üha tugevamini oma võimu alla võtsid, muutus suhtumine eurooplastesse üha negatiivsemaks, seostudes rõhumise, orjapidamise ja ekspluateerimisega. Teisalt oli neidki, kes imetlesid Euroopat kui kaugest minevikust päritud kõrgkultuuri ja universaalsete väärtuste kantsi.

TUNNUSTUS JA KRIITIKA

2012. aastal pälvis Euroopa Liit Nobeli rahupreemia. Sellega tunnustati liidu rohkem kui kuue aastakümne pikkust tegevust rahu ja leppimise ning demokraatia ja inimõiguste edendamisel Euroopas. Kritiseerijad leidsid aga, et miljonid Euroopa kodanikud on sattunud majanduslikult väga raskesse olukorda ja Euroopa Liidu roll on muutunud küsitavaks.

BRÜSSEL: MUUTUV PEALINN

Brüsselit ei kavandatud Euroopa pealinnaks, Brüssel sai selleks pigem juhuslikult, mitmete asjaolude kokkusattumise tõttu. Brüssel on praegu koguni neljakordne pealinn – Euroopa Liidu, Belgia, Flandria piirkonna ja Brüsseli piirkonna pealinn.