Back to top

STRUKTUUR

KURATOORIUM

Projekti üldise juhtimise üle teeb järelevalvet Kuratoorium, mida nõustab Euroopa Parlamendi endine peasekretär Harald Rømer. Kuratooriumi eesotsas on Euroopa Parlamendi endine president Hans-Gert Pöttering ning tegemist on Euroopa Liidu institutsioonide ja Brüsseli asutuste kõrgetasemelistest poliitikutest ning tuntud avaliku elu tegelastest koosneva koguga.

Headshot Hans-Gert Poettering speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Gert PÖTTERING

Chairman
Headshot Miguel Angel Martinez speaking conference

Mr.

Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ

Vice-Chairman
Headshot Tibor Navracsics speaking conference

Commissioner

Tibor NAVRACSICS

Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport
Headshot Petra Kammerevert

Ms

Petra KAMMEREVERT

MEP Chair of the EP's Culture and Education Committee
Headshot Algirdas Saudargas speaking conference

Mr.

Algirdas SAUDARGAS

MEP Member of the EP's Culture and Education committee
Headshot Etienne Davignon speaking conference

Vikont

Etienne DAVIGNON

Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Walter HÜTTER

Headshot Gerard Onesta speaking conference

Mr.

Gérard ONESTA

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Rudi Vervoort standing event

Mr.

Rudi VERVOORT

Ministre-Président de la Région Bruxelles Capitale
Headshot Diana Wallis

Ms.

Diana WALLIS

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Francis Wurtz speaking conference

Mr.

Francis WURTZ

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Pierluigi Castagnetti

Mr.

Pierluigi CASTAGNETTI

Head shot - Jean Arthuis

Mr

Jean ARTHUIS

MEP

TEADUSNÕUKOGUL

Euroopa Ajaloo Maja teadusnõukogul, ning millesse kuuluvad rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud muuseumides töötavad ajaloolased ja spetsialistid, on täita järelevalvaja ja nõustaja roll ajaloo- ja museoloogiaküsimustes.

Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Walter HÜTTER

Headshot Matti Klinge speaking conference

Prof. Dr.

Matti KLINGE

Headshot Anita Meinarte speaking conference

Ms.

Anita MEINARTE

Headshot Helene Miard Delacroix speaking conference

Prof. Dr.

Hélène MIARD-DELACROIX

Headshot Mary Michailidou speaking conference

Ms.

Mary MICHAILIDOU

Headshot Oliver Rathkolb speaking conference

Prof. Dr.

Oliver RATHKOLB

Headshot Maria Schmidt speaking conference

Prof. Dr.

Maria SCHMIDT

Headshot of Anastasia Filippoupoliti

Dr.

Anastasia FILIPPOUPOLITI

Headshot Louis Godart

Prof. Dr.

Louis GODART

Headshot of Luisa PASSERINI

Prof. Dr.

Luisa PASSERINI

Headshot of Wolfgang SCHMALE

Prof. Dr.

Wolfgang SCHMALE

Headshot Dietmar Preißler

Dr.

Dietmar PREIßLER