Back to top

VÄLJAANDED

Euroopa Ajaloo Maja eesmärk on parandada teadmisi Euroopa ajaloost ning panna inimesi mõtlema, mil määral minevik olevikku vormib.

Euroopa Ajaloo Maja väljaannete kaudu soovime levitada teavet muuseumi tegevuse, tegevuspõhimõtete ja üldisemalt sisu kohta. See annab külastuskogemusele nii enne kui ka pärast palju juurde.

Need väljaanded annavad ülevaate püsinäituse põhilistest aspektidest ning Euroopa ajaloo tähtsündmustest. Väljapaneku tähtsamate objektide kohta on esitatud üksikasjalikud kirjeldused ja ka teaduslikke tekste. 

Samuti on teie käsutuses mitmesugused artiklid, milles analüüsitakse ja arutatakse Euroopa Ajaloo Majas käsitletavaid teemasid.

OUR PUBLICATIONS
Näidake 1 - 3 3

Rahutu Noorus

Viimase 70 aastaga on Euroopa noored muutunud. Nad ei ole enam kõrvaltvaatajad, neist on saanud ajaloo tegijad. See on näitus neljast aktiivsete noorte põlvkonnast neljal Euroopa jaoks olulisel kümnendil: 1940. aastate teisel poolel, 1960., 1980. ja 2000. aastatel.  Vaatluse all on noorte kogemused koolis ja tööl, isiksuse kujunemine, armastuse otsingud jm.

Front cover Interactions catalogue

Interactions - Temporary Exhibition Catalogue

Näitusel tutvustame paljusid eri liiki kokkupuuteid, mis võivad olla näiteks sõdade, läbirääkimiste, kaubanduse, toidu, kunsti või hariduse valdkonnast, ning vaatleme nende fookuses Euroopa ajalugu ja kultuuripärandit.

Front cover of pocket guides with spiral

Näituse lühijuht

Püsinäitusega tutvudes märkate, et me ei püüa jutustada iga Euroopa riigi lugu eraldi. Tahame hoopis näidata, kuidas ajalugu on kujundanud Euroopa ühismälu ning kuidas ajalugu jätkuvalt mõjutab meie elu nii tänapäeval kui ka tulevikus. Sellega on sama lugu, nagu igal inimesel oma eluga – on asju, mida tahame mäletada, ja on asju, mille parema meelega unustaksime. Ning loomulikult saab ühte...Lugege lisaks

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Näidake 1 - 3 4
Front cover European Commemoration book

Euroopa Ajaloo Maja loomine

Euroopa Ajaloo Maja peakuraator Andrea Mork käsitleb oma artiklis uue muuseumi püsiekspositsiooni teoreetilist alust, läbivaid ideid ja peamisi ajaloosõnumeid. Lugege lisaks