Back to top

VÄLJAANDED

Euroopa Ajaloo Maja eesmärk on parandada teadmisi Euroopa ajaloost ning panna inimesi mõtlema, mil määral minevik olevikku vormib.

Euroopa Ajaloo Maja väljaannete kaudu soovime levitada teavet muuseumi tegevuse, tegevuspõhimõtete ja üldisemalt sisu kohta. See annab külastuskogemusele nii enne kui ka pärast palju juurde.

Need väljaanded annavad ülevaate püsinäituse põhilistest aspektidest ning Euroopa ajaloo tähtsündmustest. Väljapaneku tähtsamate objektide kohta on esitatud üksikasjalikud kirjeldused ja ka teaduslikke tekste. 

Samuti on teie käsutuses mitmesugused artiklid, milles analüüsitakse ja arutatakse Euroopa Ajaloo Majas käsitletavaid teemasid.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Näidake 1 - 10 10
ANABASES journal cover

Kuidas näidatakse Euroopa Ajaloo Majas vanaaega? Euroopa Ajaloo Maja on Euroopa Parlamendi asutatud Euroopa ajaloo muuseum, mis asub Brüsselis. Selles artiklis analüüsitakse Euroopa Ajaloo Maja käsitust vanaajast. Kirjutise autor on üks kuraatoritest, kes on alates Euroopa Ajaloo Maja projekti algusest 2011. aastal tegelenud selle sisu arendamise ja tutvustamisega.Lugege lisaks

Cover of Bien Symboliques journal

Euroopa Ajaloo Maja on Euroopa Parlamendi loodud ja hallatud Euroopa ajaloo muuseum Brüsselis, mis avati 2017. aasta mais. Millised on selle erilise muuseumi erilised ülesanded ja probleemid?Lugege lisaks

Making HIstories cover - colonial images

Brüsseli Euroopa kvartali südames asuv Euroopa Ajaloo maja avati publikule 4. mail 2017. Sellest Euroopa ajaloo muuseumist ning tema mitmetahulistest ülesannetest ja probleemidest juba palju räägitud ja kirjutatud. Mida arvavad aga Euroopa Ajaloo Majast selle külastajad? Avamispäevast saadik on seal käinud 493722 inimest, kuid nende arvamusi ja hinnanguid ei ole seni veel avalikkusele tutvustatud.Lugege lisaks

People walking past rememberance names

Euroopa Ajaloo Maja avati Brüsselis 2017. aastal. Euroopa Ajaloo Maja näitab Euroopa ajalugu riikideüleselt. Esimest maailmasõda käsitletakse siin konfliktina, mis muutis Euroopa ajaloo kulgu ja millel on Euroopa mälus oluline koht, kuigi vaatenurgad sellele võivad olla väga erinevad. Euroopa Ajaloo Maja püüab seda sügavat ja kestvat mõju edasi anda erilise museoloogilise lähenemisviisiga, mis läheb kaugemale rahvusmuuseumi ja sõjamuuseumi traditsioonilistest...Lugege lisaks

Blue front cover Parliaments, Estates and Representation

Kuna Euroopa Parlamendi volitused on viimastel aastakümnetel järk-järgult laienenud, iseloomustavad tema tegevust üha suurenev mitmetahulisus ja püüe oma legitiimsust tugevdada. Nii on ka parlamendi teabehaldus arenenud korraga kahes suunas: parlamendikomisjonide spetsialiseerumine ja avalikkuse üha põhjalikum teavitamine. Sellega teeb Euroopa Parlament pingutusi demokraatia defitsiidi korvamiseks Euroopa Liidu ülesehituses.Lugege lisaks

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Euroopa Parlamendi algatusel loodud Euroopa Ajaloo Maja, mis avati 4. mail 2017 Brüsselis, on laiale publikule mõeldud nüüdisaegne muuseum – „mineviku mäletamise ja tulevikule mõtlemise paik“.Lugege lisaks

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Euroopa Ajaloo Maja võib mitmes mõttes nimetada „laiendatud muuseumiks“. Artiklis käsitletakse kolme peamist ideed, mis selle teemaga seonduvad. Esiteks, kuidas kirjeldada muuseumi kogu Euroopat hõlmavat olemust? Teiseks, kuidas sobitub see muuseum ruumi – nii oma asukoharuumi kui ka Euroopa laiemasse geograafilisse ruumi? Kolmandaks, kuidas pannakse Euroopa pärand selles majas uutmoodi seostesse?Lugege lisaks

Front cover European Commemoration book

Euroopa Ajaloo Maja peakuraator Andrea Mork käsitleb oma artiklis uue muuseumi püsiekspositsiooni teoreetilist alust, läbivaid ideid ja peamisi ajaloosõnumeid. Lugege lisaks

Front cover European Consciousness book

Euroopa Ajaloo Maja akadeemiline projektijuht Taja Vovk van Gaal on kirjutanud raamatusse peatüki selle kohta, kuidas muuseum loodi.Lugege lisaks

Front cover Past Power book

Selles peatükis vaatleb Euroopa Ajaloo Maja projekti teadusliku töörühma liige Martí Grau Segú Euroopa ajalugu kui lugu, mille keskmes on Euroopa rahvaste ja ühiskondade sidemed. Siin vaadeldakse Euroopat mitte kui geograafilist piirkonda, vaid kui ajaloolist objekti, mida määratlevad ühised elemendid.Lugege lisaks