Back to top

VÄLJAANDED

Euroopa Ajaloo Maja eesmärk on parandada teadmisi Euroopa ajaloost ning panna inimesi mõtlema, mil määral minevik olevikku vormib.

Euroopa Ajaloo Maja väljaannete kaudu soovime levitada teavet muuseumi tegevuse, tegevuspõhimõtete ja üldisemalt sisu kohta. See annab külastuskogemusele nii enne kui ka pärast palju juurde.

Need väljaanded annavad ülevaate püsinäituse põhilistest aspektidest ning Euroopa ajaloo tähtsündmustest. Väljapaneku tähtsamate objektide kohta on esitatud üksikasjalikud kirjeldused ja ka teaduslikke tekste. 

Samuti on teie käsutuses mitmesugused artiklid, milles analüüsitakse ja arutatakse Euroopa Ajaloo Majas käsitletavaid teemasid.

OUR PUBLICATIONS
Näidake 1 - 9 9
Red and white academic journal cover

This paper contributes to the current discussion on best practices in collecting materials relevant to present-day society and documenting history in the making.Lugege lisaks

Black cover of catalogue with white objects

 „Minema visatud“ on projekt, kus kaevutakse jäätmete varjatud ajalukku Euroopas ja uuritakse, kuidas prügi annab tunnistust ühiskondlikest muutustest. Väljapanek algab tööstusrevolutsiooni ajaga ning kulgeb läbi sõjakitsikuse ja sõjajärgse tarbimisbuumi kuni praeguse ületamatuna näiva jäätmekriisini. Näitus kajastab põhjalikke muutusi selles, kuidas oleme minevikus prügisse suhtunud ja prügist vabanenud, kuidas me prügist mõtleme... või ei mõtle. Pilguheit möödunule teeb praeguse kriitika ja...Lugege lisaks

„Kui seinad kõnelevad“ koosneb Euroopa Ajaloo Maja kogust valitud plakatitest ning käsitleb eurooplaste erinevuste ja sarnasuste keerulist põimumist ja teemasid, mis ulatuvad maailmasõdade ja külma sõja aegsest propagandast kuni kultuurivahetuse, turismi ning ühiskondlike liikumiste tekke ja laialdase levikuni pärast II maailmasõda.Lugege lisaks

Brüsselis asuva Euroopa Ajaloo Maja uus ajutine näitus räägib võltsimise ja võltsingute ajaloost. Luubi all on eri ajastud antiigist tänapäevani ning muu hulgas saab näituselt teada, kuidas võltsinguid ära tunda ja end kriitilise mõtlemise abil kaitsta.

Viimase 70 aastaga on Euroopa noored muutunud. Nad ei ole enam kõrvaltvaatajad, neist on saanud ajaloo tegijad. See on näitus neljast aktiivsete noorte põlvkonnast neljal Euroopa jaoks olulisel kümnendil: 1940. aastate teisel poolel, 1960., 1980. ja 2000. aastatel.  Vaatluse all on noorte kogemused koolis ja tööl, isiksuse kujunemine, armastuse otsingud jm.

Kogumikus „Creating the House of European History“ (Euroopa Ajaloo Maja loomine) tutvustatakse muuseumi loomise pikka ja käänulist teekonda. 40 autorit kirjeldavad 44 artiklis seda põnevat ja keerukat arengut mitmesugustest erialastest ja isiklikest vaatevinklitest. Nad pajatavad ideedest ja probleemidest, püüdlustest ja kahtlustest, takistustest ja lahendustest.

Kogumik avaldati Euroopa Ajaloo Maja avamise esimese aastapäeva tähistamiseks. Samal ajal toimus konverents „Europe Exposed“....Lugege lisaks

Püsinäitusega tutvudes märkate, et me ei püüa jutustada iga Euroopa riigi lugu eraldi. Tahame hoopis näidata, kuidas ajalugu on kujundanud Euroopa ühismälu ning kuidas ajalugu jätkuvalt mõjutab meie elu nii tänapäeval kui ka tulevikus. Sellega on sama lugu, nagu igal inimesel oma eluga – on asju, mida tahame mäletada, ja on asju, mille parema meelega unustaksime. Ning loomulikult saab ühte...Lugege lisaks

Front cover Interactions catalogue

Näitusel tutvustame paljusid eri liiki kokkupuuteid, mis võivad olla näiteks sõdade, läbirääkimiste, kaubanduse, toidu, kunsti või hariduse valdkonnast, ning vaatleme nende fookuses Euroopa ajalugu ja kultuuripärandit.