Back to top

Varasemad ajutised näitused

VASTASMÕJUD

5 Mai 2017 - 31 Mai 2018

Mis on inimesi Euroopas sajandite vältel sidunud?

Milliseid kunagiste vastastikuste mõjutuste jälgi võime leida tänapäevasest elust?

„VASTASMÕJUD“ on näitus, mis jutustab ja näitab lugusid inimeste liikumistest ja kohtumistest, kokkupuudetest ja vahetusest. See on kaleidoskoopiline sissevaade Euroopa kultuuriajalukku.

„VASTASMÕJUD“ on kohtumispaik. Siin ärgitatakse vaatajat mitut moodi kaasa lööma, nagu seda tegid endiste aegade eurooplased üksteisega kaubeldes, sõdides või läbi rääkides. Tulge ja suhelge näitusega...

Yellow banner with young people shouting

Rahutu Noorus

1 Märts 2019 - 29 Veebr 2020

Viimase 70 aastaga on Euroopa noored muutunud. Nad ei ole enam kõrvaltvaatajad, neist on saanud ajaloo tegijad. See on näitus neljast aktiivsete noorte põlvkonnast neljal Euroopa jaoks olulisel kümnendil: 1940. aastate teisel poolel, 1960., 1980. ja 2000. aastatel.  Vaatluse all on noorte kogemused koolis ja tööl, isiksuse kujunemine, armastuse otsingud jm.

Kõiki neid kogemusi on vorminud oma aja poliitika, ühiskond, kultuur...

Fake for Real

1 juuni 2020 - 31 Okt 2021

(OKTOOBER 2020 - JAANUAR 2022)

Selle näituse teema on võltsimine ja võltsingud läbi aegade – antiikajast tänapäevani. Võltsimisel on pikk ajalooline traditsioon, igast ajastust leiab aga isemoodi võltsinguid. Huvitaval kombel näib inimestel olevat üleüldine kalduvus teatavaid võltsinguid tõeks pidada.

Alustades iidsest tavast kustutada sobimatuks kuulutatud inimeste nimed ametlikest dokumentidest (Damnatio memoriae ehk „mälu needmine“) kuni teaduse, ajaloo ja kunsti võltsimiseni ning nüüdisaegsete...

Ajalooline hetk: COVID-19 pandeemia jäädvustamine

1 Mai 2020 - 31 Aug 2020

2020. aasta alguses hakkas Euroopa Ajaloo Maja koguma materjali elu kohta COVID-19 pandeemiaga võitlevas Euroopas, pöörates erilist tähelepanu solidaarsusele, lootusele ja ühtsustunde tekitamisele. Allpool näetegi valikut Euroopa Ajaloo Majale kogutud ja kingitud dokumentidest ja esemetest.

Osa neist oli 2020. aasta juunist detsembrini eksponeeritud ka Euroopa Ajaloo Majas kohapeal.

Ajalooline koroonapandeemia

15 juuni 2020 - 31 Aug 2021

Euroopa Ajaloo Maja korraldas Euroopa koroonapandeemia talletamiseks projekti „COVID-19 pandeemia jäädvustamine“. Selles keskenduti eelkõige solidaarsusele, optimismile ja küünarnukitundele. Lisaks tahame teiega nüüd jagada ka teiste muuseumide mitmekesise kureerimistöö vilju ja tulemusi. Nii saab igaüks oma kogemusi ülejäänud Euroopa omadega võrrelda, vastandada ja seostada.

Pages