Back to top

JULKAISUT

Euroopan historian talo pyrkii kaikin tavoin levittämään tietoa Euroopan historiasta ja synnyttämään julkista keskustelua menneisyyden jatkuvasta vaikutuksesta nykyisyyteen.

Julkaisut antavat vierailijoille tietoa museon työstä, sen toiminta-ajatuksesta ja sisällöstä myös laajemmin. Niiden ansiosta museokokemus alkaa jo ennen vierailua ja jatkuu sen jälkeen.

Tässä verkkosivuston osassa on tarkempaa tietoa pysyvän näyttelyn suurista linjoista, jotka noudattelevat Euroopan historian merkittäviä kehityskulkuja. Näyttelysisällön tietyistä osista on saatavilla yksityiskohtaisia kuvauksia ja tieteellisiä tutkielmia. 

Tarjolla on myös tutkimusartikkeleita, joissa käsitellään tai analysoidaan Euroopan historian taloon liittyviä aiheita.

OUR PUBLICATIONS
Näytetään 1 - 3 yhteensä 8 tuloksesta
Black cover of catalogue with white objects

Kertakäyttöistä - Nykypäivän kriisin lähteillä

Kertakäyttöistä-hankkeessa kaivaudutaan jätteen kätkettyyn historiaan Euroopassa ja tarkastellaan, miten jäte voi heijastaa yhteiskunnallisia muutoksia. Siinä lähdetään liikkeelle teollisesta vallankumouksesta, käydään läpi sodanaikaista niukkuutta ja sen jälkeen alkanutta kulutusjuhlaa ja luodaan lopuksi katsaus nykypäivän ylipääsemättömään jätekriisiin. Hankkeessa tarkastellaan, miten suhtautumisemme roskaan on muuttunut aikojen saatossa ja mitä ajatuksia jäte meissä herättää tai ei herätä. Katsomalla taaksepäin näemme, että nykyinen kritiikki ja...Lue lisää

Kun seinät puhuvat!

”Kun seinät puhuvat” tuo silmiemme eteen maailmansotien ja kylmän sodan aikaisen propagandan. Se näyttää, miten kulttuurivaihto ja matkailu nousivat suureen suosioon. Se kertoo toisen maailmansodan jälkeen syntyneistä moniäänisistä yhteiskunnallisista liikkeistä sekä Euroopan monenlaisista jakolinjoista ja toisaalta yhtenäisyydestä.Lue lisää

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Näytetään 1 - 3 yhteensä 13 tuloksesta
Book cover Hans-Gert Pottering

A European Conscience: A biography of Hans-Gert Pöttering

Michael Gehlerin ja Marcus Gonschorin teos A European conscience (Euroopan omatunto), johon Donald Tusk on kirjoittanut esipuheen, maalaa yksityiskohtaisen ja oivallisen henkilökuvan Euroopan parlamentin entisestä puhemiehestä ja Euroopan historian talo ‑hankkeen alullepanijasta Hans-Gert Pötteringistä.Lue lisää

Antiikin ilmentymät Euroopan historian talossa: aiheet, esineet, museografia, museologia

Miten antiikin aika näkyy Euroopan historian talossa? Tässä artikkelissa analysoidaan sitä, miten antiikki esitetään tässä Euroopan parlamentin Brysseliin perustamassa, maanosan historiaa esittelevässä museossa. Sen kirjoittaja on yksi niistä kuraattoreista, jotka ovat olleet kehittämässä museon sisältöä ja siihen liittyvää viestintää siitä lähtien, kun hanke käynnistettiin vuonna 2011.Lue lisää