Back to top

Kertakäyttöistä - Nykypäivän kriisin lähteillä

Christine Dupont, Stéphanie Gonçalves & Emma Teworte
Näyttelyopas
19 Tam 2023
256 sivua

Kertakäyttöistä-hankkeessa kaivaudutaan jätteen kätkettyyn historiaan Euroopassa ja tarkastellaan, miten jäte voi heijastaa yhteiskunnallisia muutoksia. Siinä lähdetään liikkeelle teollisesta vallankumouksesta, käydään läpi sodanaikaista niukkuutta ja sen jälkeen alkanutta kulutusjuhlaa ja luodaan lopuksi katsaus nykypäivän ylipääsemättömään jätekriisiin. Hankkeessa tarkastellaan, miten suhtautumisemme roskaan on muuttunut aikojen saatossa ja mitä ajatuksia jäte meissä herättää tai ei herätä. Katsomalla taaksepäin näemme, että nykyinen kritiikki ja vaatimukset suunnanmuutoksesta osuvat oikeaan ja ovat tärkeitä.

KUVAUS

Kirja on ostettavissa museokaupasta. (Saatavilla vain englanniksi)

Miten voimme kertoa jätteen historiasta selvittämättä ensin nykytilannetta? Miten voimme puhua jätteestä puhumatta niistä ihmisistä, jotka käsittelevät sitä? Miten voimme pystyttää näyttelyn roskasta kuulematta todellisia asiantuntijoita?

Jätehuollosta ja jätteiden vähentämisestä Brysselissä vastaavat yhteisöt avasivat meille ovensa ja jakoivat tietämystään.

ISBN 978-92-846-9638-3