Back to top

MEDIATIEDOTTEET

Uusi vaihtuva näyttely ”Levoton nuoriso”

1 Maa 2019

Euroopan historian talossa avautuu 1. maaliskuuta 2019 museon toinen vaihtuva näyttely nimeltä ”Levoton nuoriso: aikuiseksi Euroopassa vuodesta 1945 nykypäivään”. Se on nähtävillä vuoden 2020 helmikuun loppuun saakka.

Näyttelyssä tarkastellaan nuorisolle tärkeitä ja heidän identiteettiään muovaavia kokemuksia koulusta ja työelämästä poliittisen aktiivisuuden heräämiseen ja rakastumiseen. Siinä tarkastellaan neljää sukupolvea, jotka elivät nuoruuttaan Euroopan käänteentekevillä vuosikymmenillä: 1940-luvun lopulla sekä 1960-, 1980- ja 2000-luvuilla.

Tutkittaessa lapsuuden historiaa 1960-luvun jälkeen nuoruus on noussut kiinnostuksen kohteeksi ja tutkimuksen painopisteeksi. Nuoret nähdään nyt tärkeänä ryhmänä, sillä etenkin viimeaikaiset tapahtumat, kuten vuoden 1968 tapahtumien 50-vuotispäivä, ovat osoittaneet, että nuoruus ja protestit kuuluvat kaikkialla yhteen.

Interaktiivinen näyttely kertoo vierailijoille, että 1940-luvulta lähtien eurooppalaisten nuorten historiaan ovat kuuluneet kansainväliset yhteydet, pyrkimys yhteiskunnallisiin muutoksiin ja yksilönvapauden lisäämiseen sekä aineellisen vaurauden ja vapaan kulttuuri-ilmaisun tavoittelu.

Nämä samat voimat ovat muovanneet myös Euroopan yhdentymishanketta, joten nuorten tuntojen voidaan katsoa enteilevän koko mantereen tilannetta. Talouskriisin jälkeen työttömyyden ja maastamuuton vaikutukset nuoriin kuvastivat tilanteen vakavuutta. Euroopan nuorisosta puhuttiin jopa ”menetettynä sukupolvena”.

”Levoton nuoriso” valottaa kansainvälisestä näkökulmasta sitä, miten Euroopan nuoret ovat viimeisten 70 vuoden aikana muuttuneet sivustaseuraajista ryhmäksi, joka itse tekee historiaa.

Euroopan historian talo sijaitsee Brysselin EU-korttelin sydämessä Léopold-puistossa, ja se avasi ovensa toukokuussa 2017. Museo on ainutlaatuinen, sillä se lähestyy mantereemme historiaa ylikansallisesta, eurooppalaisesta näkökulmasta. Se pyrkii lisäämään tietoisuutta siitä, että menneisyyttä voi tarkastella monista eri perspektiiveistä ja tulkita monin eri tavoin, ja siten se kannustaa vaihtamaan ajatuksia ja kyseenalaistamaan oletettuja totuuksia sekä lisäämään ymmärrystä Euroopan historiasta. Museo on avoinna joka päivä, sisäänpääsy on ilmainen ja pysyvään näyttelyyn voi tutustua unionin 24 kielellä.