Back to top
Kuva julistesuunnitteluasemalta

Julisteiden tehtävänä on tiedottaa mutta myös valistaa ja jopa manipuloida. Ne ilmentävät yhteiskunnassa käytävää ajatusten taistelua ja kamppailua vallasta ja vauraudesta. Kansalaisille ne tarjoavat vaikuttavan keinon ilmaista näkemyksiään yhteiskunnasta, kulttuurista ja politiikasta. Julisteet voivat siis sekä kuvata että todistaa Euroopassa eri aikoina esiintyneitä ideologisia kiistoja. Ne ovat ajassa kiinni ja kertovat meille monenlaisia tarinoita Euroopasta. Aiheessa riittää ammennettavaa niin koululaisille ja opiskelijoille kuin kansalaisille yleensä. Julisteiden tarkastelu auttaa parantamaan medialukutaitoa ja tutkimaan ”julkisen tilan” historiallista kehitystä Euroopassa.