Back to top
Stalin pyrkii torjumaan Marshall-avun
The New York Times, Yhdysvallat, 1947
Edwin Marcus
Pilapiirros
Jäljennös
The New York Times, Yhdysvallat

Marshall-apua tarjottiin useimmille Länsi- ja Itä-Euroopan maille, mutta Neuvostoliitto määräsi vaikutuspiiriinsä kuuluvien maiden hallitukset kieltäytymään tarjouksesta. Tämä syvensi osaltaan maanosan kahtiajakoa. Avustustoiminnan päättyessä kaikkien apua saaneiden maiden taloudet olivat ylittäneet sotaa edeltäneen kehitystasonsa.