Back to top
Pienoismalli kolmen huoneen asunnosta ”WBS 70”
Itä-Saksa, 1970-luku
Jäljennös
Deutsches Historisches Museum, Berliini, Saksa

Modernin arkkitehtuurin periaatteita noudattaen rakennettiin satelliittikaupunkeja ja laajoja asuinalueita. Identtisiä harmaita betonirakennuksia nousi kilometri kilometriltä rinnan liikenne- ja sosiaalipalvelukeskusten kanssa. Tällaisen äärimmäisen funktionalismin sekä estetiikan pelkistämisen ja yhtenäistämisen vaikutukset ihmisten elämään ja sosiaalisiin rakenteisiin tulivat esille vasta myöhemmin.