Back to top

Ihmisoikeudet – yhdenvertainen kohtelu?

Ikä: 
12-15
KUVAUS

Tällä aihealueella käsitellään merkittävimpiä oikeuksien ryhmiä, jotka katsotaan ihmisoikeuksiksi laajasti määriteltyinä, ja pohditaan oikeuksien ja velvollisuuksien välisiä yhteyksiä ja yhteentörmäyksiä. Oppilaita ohjataan aiheen tarkasteluun Euroopasta ja muualta maailmasta otettujen nykyhetken ja historian esimerkkien avulla. Lisäksi heitä kannustetaan miettimään suhtautumistaan monitahoisiin eettisiin skenaarioihin. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa toisten ihmisten oikeuksien kunnioittaminen sekä kulttuuristen käytäntöjen ja ihmisoikeuksien välinen ristiriita. Lisäksi pohditaan, voiko oikeuksien riistäminen olla perusteltua joissakin tilanteissa.