Back to top

Konflikti – haukat ja kyyhkyt

Ikä: 
6-11
KUVAUS

Monet asiat voivat johtaa vastakkainasetteluihin ryhmien ja yksittäisten ihmisten välillä. Samalla on
kuitenkin asioita, joita emme voi saavuttaa ilman muita. Tällä aihealueella tarkastellaan sodan ja
rauhan dynamiikkaa pohtimalla vuorovaikutustapoja ja sellaisia ryhmiä kuin voittajat ja häviäjät tai
pasifistit ja sotakiihkoilijat. Aineistossa tuodaan esille, kuinka nykyisen Euroopan historia on sotien,
miehitysten ja tuhojen historiaa mutta kertoo yhtä lailla solidaarisuudesta, neuvotteluista ja
pyrkimyksestä sovintoon.