Back to top

Kaupungin monet kasvot

Vuoden 2022 Museum Night Fever -tapahtumassa Euroopan historian talo isännöi Skin Mutts -järjestön CITIZENS*-hanketta. Se on sarja valokuvahaastatteluja, joissa Brysselin asukkaat pohtivat kulttuuri-identiteettiään kaupunkilaisina...

Lisa Mei Eeraerts, Skin Muttsin perustajajäsen

Miten asuinpaikka vaikuttaa identiteettiin? Miten se rajoittaa identiteettiä? Miten Brysselin kaltainen kaupunki, Euroopan keskus, sulautuu itse kunkin kerrosteiseen persoonaan?

Brysselin ainutlaatuisen maantieteellisen sijainnin ja poliittisen aseman vuoksi monet sen asukkaista ovat tavalla tai toisella monikulttuurisia. Isovanhempasi ovat saattaneet muuttaa maahan nuorenaparina, tai olet itse tullut opiskelemaan ja päättänyt jäädä. Niin tai näin, olet nyt osa Brysseliä. Mutta oletko löytänyt täältä kodin? Onnistuiko Bryssel helposti täyttämään tarpeesi vai veikö aikaa ja vaivaa rakentaa itsellesi tukiverkosto?

Tällaisia kysymyksiä ja ajatuksia halusimme punnita Brysselissä, aidosti monikulttuurisessa kaupungissa. Meitä on niin paljon ja jokaisella on oma tarinansa kerrottavanaan. Silti kaupungissa on sellainen ainutlaatuinen tuntu, jonka ansiosta useimmat meistä kokevat kuuluvansa tänne. Tästä sai alkunsa CITIZENS*-hanke. Se on valokuvahaastattelusarja 21 nuoresta aikuisesta, jotka erilaisista kulttuuritaustoistaan huolimatta kutsuvat Brysseliä (yhdeksi) kodikseen. Osallistujat kertovat 20–45 minuutin pituisissa haastatteluissa eri tavoista, joilla kaupunki on auttanut heitä ottamaan selvää itsestään. Tarinat on ikuistettu ottamalla heistä kuva heidän valitsemassaan paikassa Brysselissä ja valitsemalla otteita heidän haastatteluistaan.

Kun jaamme nämä tarinat laajemman yleisön kanssa, luomme ainutlaatuisella tavalla yhteyksiä ihmisten välille. Näyttelyn aikana ihmiset ovat tulleet kertomaan, miten he saattoivat samaistua jollain tavalla jokaisen tarinaan, vaikka ne kaikki ovat ainutkertaisia. Toiset eivät koskaan olisi voineet kuvitella, että heidän tarinansa olisi joku päivä kaikkien nähtävillä. Kun tuomme nämä tarinat etualalle ja esille Euroopan historian talossa, näemme, kuinka Euroopan kasvot muuttuvat. Saamme myös toivoa siitä, että ihmiset löytävät keskinäisen yhteyden tulevaisuudessakin.

Euroopan globalisoituessa yhä enemmän tällaisista tarinoista tulee uusi normaali. Haluamme olla todistamassa sitä ja osoittamassa muille, että ymmärrämme kyllä, ettei ole helppoa löytää paikkaansa jossakin. Silti on joukoittain ihmisiä, jotka keksivät keinoja luoda ympärilleen omat yhteisönsä. Varjopuolena on, että olemme tulleet toiminnallamme lisänneeksi myös väärinkäsityksiä, muiden ilmiöiden ohella. Nähtyämme nämä konkreettiset vaikutukset yhteiskunnalliseen elämään ja politiikkaan Euroopassa, haluamme esitellä tuokiokuvia ihmisten elämästä. Haluamme näyttää näiden ihmisten vaikeuksia ja ilonaiheita ja muistuttaa kaikkia siitä, että vaikka nuo toiset eivät ehkä ole sinun kaltaisiasi, he yrittävät parhaansa kuten sinäkin. Skin Mutts on foorumi, joka keskustelee kulttuuri-identiteetistä ja pyrkii tarjoamaan monikulttuurisille ihmisille mahdollisuuden tehdä tutkimusmatka itseensä. Ota yhteyttä meihin! Löydät meidät kaikilta sosiaalisen median alustoilta, ja olemme aina valmiita yhteistyöhön. Lue lisää verkkosivustoltamme: skinmutts.com.

Visitors looking at photo exhibition
A monk discusses identity in the museum cafe