Back to top

Muistokirjoitus: Professori Włodzimierz Borodziej (1956–2021)

Euroopan historian talo on menettänyt yhden perustajajäsenistään. Professori Włodzimierz Borodziej, joka menehtyi 12. heinäkuuta, oli arvostettu ja merkittävä Puolan sekä Keski- ja Itä-Euroopan lähihistorian tutkija.

Varsovan yliopiston pitkäaikainen historian professori Włodzimierz Borodziej nimettiin HEH-hankkeen asiantuntijakomiteaan, jonka tehtävänä oli laatia museon toiminta-ajatus, joka julkaistiin nimellä ”Euroopan historian talon ideaperusta”. Hän toimi vuosina 2009–2019 museon toisen hallintoelimen, tieteellisen toimikunnan, puheenjohtajana ja valvoi museon kehittämistä, avaamista ja alkuvuosien toimintaa. Professori Borodziej antoi laajan tietämyksensä ja perehtyneisyytensä ansiosta vahvan panoksen siihen, miten 1900-luvun vaiheita ja etenkin toisen maailmansodan jälkeisiä Itä-Euroopan vaiheita esiteltiin museossa.

Hän oli ennen kaikkea humaani ja arvostettu kollega kaikkien HEH-hankkeessa vuosien varrella työskennelleiden parissa. Hän osoitti viime aikoina suurta poliittista rohkeutta ottaessaan kantaa kotimaansa tapahtumiin ja haasteisiin. Hänet tullaan aina muistamaan rehellisenä ja eurooppalaisiin arvoihin sitoutuneena ihmisenä, jota jäämme suuresti kaipaamaan.

Haluamme museon johtokunnan, tieteellisen toimikunnan ja Euroopan historian talon tiimin puolesta esittää lämpimät surunvalittelumme professori Borodziejin omaisille.