Back to top

Muutama sana Poiminnoista

Taja Vovk van Gaal, tieteellisen hankeryhmän johtaja

Euroopan historian talon verkkosivusto avattiin 2017. Toivon, että sivustolla esiteltävät näyttelyt, tapahtumat ja interaktiivinen sisältö muodostavat rikkaan ja haastavan kokonaisuuden, joka rakentaa siltaa tiedeyhteisön ja verkkopalvelujen käyttäjien välille.

Euroopan historian talon toiminnan käynnistäminen fyysisesti Brysselissä ja virtuaalisesti verkossa tapahtuu Euroopalle tärkeään aikaan. Historia on enemmän kuin koskaan esillä julkisuudessa. Maanosaamme muovaavat nopeat muutokset.

70 vuotta sitten päättyneiden traagisten tapahtumien todistajat ovat poistumassa keskuudestamme ja yhteys menneisyyteen on katkeamassa. Nuoremmille sukupolville ei ole enää yhtä itsestäänselvää, että konfliktien estäminen ja rauhan säilyttäminen vaatii jatkuvia ponnisteluja.

Euroopan historian talon tarkoituksena on auttaa kaikkia ihmisiä, sekä eurooppalaisia että kaukaisempia vieraita, ymmärtämään lähihistoriaa niiden aiempien vuosisatojen valossa, jotka ovat muovanneet ajatuksia ja arvoja joskus pitkissä ja tuskallisissa prosesseissa.

Uskomme, että tulevaisuutta rakennetaan kyseenalaistamalla vanhoja toimintamalleja ja pyrkimällä oppimaan menneiden sukupolvien saavutuksista ja virheistä.

Verkkosivuston osa ”Poimintoja” on museon aina ajan hermolla oleva uutishuone. Se tarjoaa uusinta tietoa, kulissientakaisia haastatteluja, uusien näyttelyesineiden esittelyjä, asiantuntijoiden näkemyksiä sekä ennakkotietoja tulevista tapahtumista ja uusista näyttelyistä.

Tutustu, jaa ja ota kantaa. Ja pohdi ennen kaikkea, miten Euroopan menneisyys heijastuu nykypäivään.