Back to top

PYSYVÄ NÄYTTELY

Kun tutustut päänäyttelyyn kanssamme, huomaat, ettemme kerro sinulle kunkin Euroopan kansakunnan tarinaa. Sen sijaan haluamme tuoda esille, kuinka historia on muovannut eurooppalaisten tietoisuutta yhteisestä muistista ja kuinka se vaikuttaa elämäämme nyt ja tulevaisuudessa. Omassa elämässämmekin meillä on asioita, jotka haluamme muistaa, ja asioita, jotka haluamme unohtaa. Ja samoja tapahtumia voidaan tietenkin tulkita monista eri näkökulmista.

Verkkosivustolla esitetään vain pieni valikoima pysyvän näyttelyn sisällöstä.

Sisäänkäynti Shaping Europen toiseen kerrokseen

EUROOPAN HAHMOTTUMINEN

Onko olemassa yhteistä eurooppalaista menneisyyttä? Mikä sitoo Eurooppaa yhteen? Aikamatkasi alkaa tästä!

Sisäänpääsy Euroopan maailmaan - kolmas kerros

EUROOPASTA MAAILMANMAHTI

Vaatimukset demokratiasta ja kansallisesta itsemääräämisoikeudesta, teollistuminen ja imperialismi: kaikki nämä ravistelevat Eurooppaa juuriaan myöten. Euroopan maailmanlaajuinen valta-asema on vahvimmillaan. Muutokset luovat jännitteitä 1800-luvun Eurooppaan. Niiden vaikutus on selvästi nähtävissä vielä tänäänkin.

Sisäänpääsy eurooppaaseen - kolmas kerros

EUROOPPA RAUNIOINA

Äärimmäinen julmuus ja ihmisyyden halveksunta saivat vallan 1900-luvun alkupuoliskon suursodissa ja totalitaaristen järjestelmien terrorissa.

Sisäänkäynti neljälle kerrokselle

JAKAUTUNEEN EUROOPAN UUSI ALKU

Sodan runtelemaan maanosaan syntyy uusi poliittinen asetelma, jossa rautaesirippu toimii jakolinjana. Ajatusta Euroopan yhdentymisestä aletaan toteuttaa käytännössä. Vaan kuinka hyvin siinä onnistutaan?

Entrance to fifth floor - Shattering Certainties

MUUTOKSEN TUULET

Sodan jälkeen kukoistaneet taloudet alkavat heiketä. Kommunistiset järjestelmät natisevat liitoksissaan ja usko niiden sosiaaliseen ja poliittiseen oikeutukseen horjuu. Globalisaatio ja kylmän sodan loppuminen vauhdittavat Euroopan yhdentymistä.

NYKYPÄIVÄN EUROOPPA

Mitkä yhteiset vakaumukset meitä eurooppalaisia yhdistävät yli poliittisten, uskonnollisten, kulttuuristen ja sosiaalisten rajojen? Mitä historian oppikirjoissa tullaan kertomaan nykyhetkestä?