Back to top
VARAUKSET

Euroopan historian talon kohdeyleisönä ovat kaikki eurooppalaiset eri puolilta maanosaa.

Käytettävissä on interaktiivisia tabletteja, joissa on opastekstejä sekä audio- ja videoaineistoa museosta ja pysyvästä näyttelystä EU:n 24 virallisella kielellä. Tabletissa on lisäksi erityisesti koululaisille ja lapsille laadittuja selostuksia.

Ääniopasta voi kuunnella myös omalta mobiililaitteelta SoundCloud-sovelluksen kautta. Tarvittavat linkit ovat museon verkkosivustolla pysyvää näyttelyä käsittelevässä osiossa.

Vähintään 10 hengen ryhmien on varattava vierailu etukäteen.

On tärkeää, että saavut tarkalleen varaamanasi aikana, jotta on mahdollista noudattaa kaikkia terveys- ja turvatoimia.

------------------------

Euroopan historian talolle on myönnetty Brysselin pääkaupunkialueen terveysmerkki museossa sen uudelleenavaamisen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden ansiosta.

Brussels Health Safety Label