Back to top
VARAUKSET

Euroopan historian talon kohdeyleisönä ovat kaikki eurooppalaiset eri puolilta maanosaa.

Käytettävissä on interaktiivisia tabletteja, joissa on opastekstejä sekä audio- ja videoaineistoa museosta ja pysyvästä näyttelystä EU:n 24 virallisella kielellä. Tabletissa on lisäksi erityisesti koululaisille ja lapsille laadittuja selostuksia.

Ääniopasta voi kuunnella myös omalta mobiililaitteelta SoundCloud-sovelluksen kautta. Tarvittavat linkit ovat museon verkkosivustolla pysyvää näyttelyä käsittelevässä osiossa.

Vähintään 10 hengen ryhmien on varattava vierailu etukäteen.

Jos varasit vierailun pysyvään näyttelyyn, voit vierailla vain näyttelyn tässä osassa. Jos haluat vierailla myös vaihtuvassa näyttelyssä, sinun on terveys- ja turvatoimien vuoksi tehtävä erillinen varaus. Jos varasit vierailun vaihtuvaan näyttelyyn, voit vierailla myös pysyvässä näyttelyssä sen jälkeen.

Varaukset 18. helmikuuta 2023 avattavaan tilapäisnäyttelyyn "Throwaway - Modernin kriisin historia" voi jo tehdä alla.

On tärkeää, että saavut tarkalleen varaamanasi aikana, jotta on mahdollista noudattaa kaikkia terveys- ja turvatoimia.

------------------------

Euroopan historian talolle on myönnetty Brysselin pääkaupunkialueen terveysmerkki museossa sen uudelleenavaamisen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden ansiosta.

Brussels Health Safety Label