Back to top
VARAUKSET

Euroopan historian talon kohdeyleisönä ovat kaikki eurooppalaiset eri puolilta maanosaa.

Käytettävissä on interaktiivisia tabletteja, joissa on opastekstejä sekä audio- ja videoaineistoa museosta ja pysyvästä näyttelystä EU:n 24 virallisella kielellä. Tabletissa on lisäksi erityisesti koululaisille ja lapsille laadittuja selostuksia.

Ääniopasta voi kuunnella myös omalta mobiililaitteelta SoundCloud-sovelluksen kautta. Tarvittavat linkit ovat museon verkkosivustolla pysyvää näyttelyä käsittelevässä osiossa.

On tärkeää, että saavut tarkalleen varaamanasi aikana, jotta on mahdollista noudattaa kaikkia terveys- ja turvatoimia.

------------------------

Euroopan historian talolle on myönnetty Brysselin pääkaupunkialueen terveysmerkki museossa sen uudelleenavaamisen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden ansiosta.

Brussels Health Safety Label