Back to top

Historiankirjoitus uutena kansalaistieteenä

Collage image of book with photographs

Hankkeessa Public History as the New Citizen Science of the Past (PHACS) kehitetään yhteistoiminnallista historiantutkimusta ja osallistavia malleja menneisyyden tulkitsemiseen. PHACS edistää tutkijoiden, kulttuurialan laitosten, ryhmien ja yhdistysten ja suuren yleisön välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on demokratisoida paitsi historian saatavuus myös sen ”kirjoittaminen”.

Monet hankkeessa käsiteltävistä kysymyksistä ovat olennaisia Euroopan historian talon tiimin työssä: Miten sovittaa yhteen moninaiset ja joskus ristiriitaisetkin tarinat? Miten suvaita ja käsitellä erilaisia tulkintoja menneisyydestä? Miten historiallisia narratiiveja tuotetaan ja miten niitä esitellään museossa? Mitä ”osallistava historiankirjoitus” tarkoittaa ja mikä on yhteistoiminnallista historiaa museon kontekstissa?

Luxemburgin yliopiston Centre for Contemporary and Digital History -keskuksen yhteistoiminnallisen historian tutkijat tutkivat yhteistyössä Euroopan historian talon kanssa niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita liittyy tekijyyden jakamiseen ja näyttelyjen luomiseen yhdessä yleisön kanssa. Tarkoituksena on yleisöä osallistamalla rikastuttaa historian tulkintoja osassa museon pysyvää näyttelyä.

Hankkeessa on vaihdettu alan harrastajien kanssa näkemyksiä metodeista ja teoriasta järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja pyöreän pöydän keskustelu Euroopan historian talossa joulukuussa 2022. Tämä on tuottanut hedelmällistä kokemusten vaihtoa keskenään ristiriitaisten katsantokantojen käsittelemisestä ja esittelemisestä näyttelytiloissa tai väliaikaisissa rakenteissa.

Yleiseurooppalainen ja monitieteinen opiskelijaryhmä osallistuu hankkeeseen esittämällä uusia tulkintoja Euroopan kulttuuriperinnöstä museon pysyvän näyttelyn osassa ”Euroopan hahmottuminen – Muisti ja eurooppalainen perintö”. Opiskelijat tutkivat ja keräävät lähteitä ja laativat historiallisen narratiivin, joka perustuu elettyihin kokemuksiin ja perhearkistoista ammennettuihin tarinoihin. Tuotos sisällytetään osaksi interaktiivista installaatiota, joka asetetaan näytteille museossa tammikuussa 2024.

Lisätietoja on PHACS-hankkeen verkkosivustolla.