Back to top

ÁIRITHINTÍ

Tá Áras Stair na hEorpa dírithe ar gach cineál Eorpach as gach cuid den mhór-roinn.

Is féidir le daoine aonair nó daoine den teaghlach céanna cuairt fhéintreoraithe a chur in áirithe tríd an bhfoirm thíos a úsáid. Tá táibléad idirghníomhach ina bhfuil fuaim, téacs agus físeáin faoin músaem agus faoin mbuantaispeántas ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais. Is féidir ábhar táibléid a chur in oiriúint le mínithe speisialta do dhaltaí agus do pháistí.

De rogha air sin, is féidir leat éisteacht leis an treoir fuaime trí do ghléas féin trí SoundCloud. Tá na naisc ar gach leathanach den Bhuantaispeántas ar ár suíomh gréasáin.

Tabhair do d’aire go bhfuil sé éigeantach áirithint a dhéanamh roimh ré chun cuairt a thabhairt ar Áras Stair na hEorpa. Má tá níos mó ná duine amháin á chur in áirithe ag duine, ba cheart go mbeadh na daoine eile ina mball dá dteaghlach.

Cliceáil ar an nasc seo chun d’áirithint a chur i gcrích