Back to top

AN BORD IONTAOBHAITHE AGUS AN COISTE ACADÚIL

DÉANANN AN BORD IONTAOBHAITHE

Déanann an Bord Iontaobhaithe maoirseacht ar bhainistiú ginearálta an tionscadail agus cuireann Harald Rømer, Iar-Ardrúnaí na Parlaiminte, comhairle air. Tá sé faoi chathaoirleacht Iar-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Hans-Gert Pöttering, agus tá sé comhdhéanta de pholaiteoirí ardleibhéil agus daoine poiblí aithnidiúla, a thugann le chéile roinnt institiúidí Eorpacha agus údaráis na Bruiséile.

Headshot Hans-Gert Poettering speaking conference

An tOll. Dr.

Hans-Gert PÖTTERING

Chairman
Headshot Miguel Angel Martinez speaking conference

An tUas.

Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ

Vice-Chairman
Headshot Tibor Navracsics speaking conference

An Coimisinéir

Tibor NAVRACSICS

Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport
Headshot Petra Kammerevert

Uasal

Petra KAMMEREVERT

MEP Chair of the EP's Culture and Education Committee
Headshot Algirdas Saudargas speaking conference

An tUas.

Algirdas SAUDARGAS

MEP Member of the EP's Culture and Education committee
Headshot Etienne Davignon speaking conference

An Bíocunta

Etienne DAVIGNON

Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

An tOll. Dr.

Hans-Walter HÜTTER

Headshot Gerard Onesta speaking conference

An tUas.

Gérard ONESTA

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Rudi Vervoort standing event

An tUas.

Rudi VERVOORT

Ministre-Président de la Région Bruxelles Capitale
Headshot Diana Wallis

Uasal

Diana WALLIS

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Francis Wurtz speaking conference

An tUas.

Francis WURTZ

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Pierluigi Castagnetti

An tUas.

Pierluigi CASTAGNETTI

Head shot - Jean Arthuis

Mr

Jean ARTHUIS

MEP

COISTE ACADÚIL

Imríonn an Coiste Acadúil agus comhdhéanta de staraithe agus de dhaoine gairmiúla ó mhúsaeim iomráiteacha, ról leantach agus comhairleach maidir le léiriú staire agus músaemeolaíochta a thabhairt trasna.

Headshot Oliver Rathkolb speaking conference

An tOll. Dr.

Oliver RATHKOLB

Chairman

Mr.

Basil KERSKI

Vice-Chairman

Prof. Dr.

John Erik FOSSUM

Prof. Dr.

Constantin IORDACHI

Ms.

Emmanuelle LOYER

Prof. Dr.

Sharon MACDONALD

Ms.

Daniela PREDA

Prof. Dr.

Kaja SIROK

Prof. Dr.

Luuk Van MIDDELAAR

Ms.

Daniele WAGENER

Prof. Dr.

Andreas WIRSCHING

Prof. Dr.

Matti KLINGE

Ms.

Anita MEINARTE

Prof. Dr.

Hélène MIARD-DELACROIX

Ms.

Mary MICHAILIDOU

Prof. Dr.

Maria SCHMIDT

Dr.

Anastasia FILIPPOUPOLITI

Prof. Dr.

Louis GODART

Prof. Dr.

Luisa PASSERINI

Prof. Dr.

Wolfgang SCHMALE

Dr.

Dietmar PREIßLER