Back to top

AN EORAIP ANOIS

Go dtí seo, chuireamar na ceisteanna seo: ‘Céard iad na príomhghnéithe de chultúr na hEorpa?’ agus ‘Céard atá i gceist le bheith i d’Eorpach?’

Baineann na ceisteanna sin leis an am a caitheadh, leis an am i láthair agus leis an am atá le teacht.

Táimid ag bogadh ar aghaidh anois chuig an roinn ‘An Eoraip Anois’, ina dtugtar léiriú ar a bhfuil tite amach le blianta beaga anuas. Is léiriú iad na rudaí atá ar taispeáint ar na dúshláin, na coimhlintí agus na deiseanna atá ann faoi láthair, rud a fhágann gur féidir linn smaoineamh an athuair ar bhunluachanna na hEorpa.

CEANNLÍNTE ÁR LINNE I

CEANNLÍNTE ÁR LINNE II

RIANÚ AR M’EORAIP

Audio guide:

GUAIRNEÁN NA STAIRE

Audio guide:

AN EORAIP ÓN SPÉIR

LÉARGAIS AR AN EORAIP