Back to top

GRADAIM AGUS LÉIRMHEAS

Fágfaimid fútsa anois é! Baineann an gailearaí seo le do chuid tuairimí féin! Cad é an Eoraip? Cén fáth go mothaíonn tú gur ‘Eorpach’ thú? Cad í ár n-oidhreacht Eorpach? Má tá tú ar cuairt anseo inniu ó áit éigin lasmuigh den Eoraip, cén tuairim atá agat faoin Eoraip agus faoi mhuintir na hEorpa?

Cén tábhacht atá lenár gcuimhní? Tá na cuimhní atá againn ar an saol atá caite tábhachtach dúinn; tugann siad le chéile sinn agus uaireanta scarann siad óna chéile sinn. Nithe fíor-riachtanacha iad an fhiosracht faoinár stair agus tuiscint ar ár n-oidhreacht Eorpach má táimid chun an saol atá caite, saol an lae inniu agus an saol amach anseo a thuiscint.

Iontráil chuig an séú hurlár - Criticí Cailteacha

AN DEARCADH AR AN EORAIP ÓN GCOIGRÍOCH

Conas a fhéachtar ar an Eoraip go seachtrach? Is ó mhúsaeim ar fud an domhain na réada atá ar taispeáint anseo agus tugann siad léargais éagsúla ar dhearcadh cultúr eile ar an Eoraip agus ar Eorpaigh. Bhí fiosracht neamhchlaonta le sonrú in aimsir na céadteagmhála le hEorpaigh. De réir mar a chuir tíortha Eorpacha a bhforlámhas i gcion ar an gcuid is mó den domhan trí choilíneachas, tháinig athrú ar na braistintí, mar thoradh ar ghéarleanúint, ar sclábhaíocht agus ar dhúshaothrú. Mar sin féin, d’fhéachfaí ar an Eoraip mar láthair idéalaithe an chultúir ghalánta agus na luachanna uilíocha, oidhreacht óna Cianaoiseanna.

BREITHMHEAS AGUS LÉIRMHEAS

In 2002, bronntar Duais Síochána Nobel ar an Aontas Eorpach as a bhfuil déanta aige chun síocháin agus athmhuintearas, daonlathas agus cearta an duine, a chur chun cinn san Eoraip le breis is 60 bliain. Ach cáineann agóideoirí an bronnadh de dheasca fhulaingt eacnamaíoch mhór na milliún saoránach de AE, ina gceistítear a ról amach anseo.

AN BHRUISÉIL: PRÍOMHCHATHAIR ATÁ AG ATHRÚ

Níor tuaradh an Bhruiséil mar phríomhchathair na hEorpa, ach tharla sé de thaisme, agus ní d’aon ghnó in aon chor. Anois is príomhchathair í faoi cheathair: den Eoraip, den Bheilg, den Fhlóndras agus de réigiún na Bruiséile.