Back to top

CEISTEANNA COITIANTA

Nithe praiticiúla

Bearta nua sábháilteachta do chuairteoirí ag Áras Stair na hEorpa
Cad iad uaireanta oscailte an mhúsaeim?

Luan 13:00 - 18:00, Máirt - Aoine 09:00 - 18:00, Satharn - Domhnach 10:00 - 18:00

Tá an músaem dúnta: 1 Eanáir / 1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

Cá bhfuil Áras Stair na hEorpa?

Is é ár seoladh Rue Belliard / BelliardStraat 135, 1000 An Bhruiséil, an Bheilg.

 

Cad é an uimhir ghutháin?

+32 2 283 1220

Cad é seoladh poist Áras Stair na hEorpa?

House of European History, European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels.

Cá mhéad atá ar chead isteach?

Tá saorchead isteach ann.

 

An bhfuil seiceálacha slándála ann?
An bhfuil áit ann a bhféadfainn mo rothar a fhágáil?

Níl aon raca rothar ná raca rothar faoi dhíon taobh amuigh d’Áras Stair na hEorpa i láthair na huaire.

Cá fhad a thógann cuairt ar Áras Stair na hEorpa?

Thart ar 90 nóiméad.

An gceadaítear málaí droma, buidéil uisce, agus sneaiceanna sa mhúsaem?

Ní cheadaítear málaí droma, bia ná deochanna a thabhairt isteach i hallaí an taispeántais, agus is cóir iad a stóráil sna taisceadáin.

An féidir leis an bpobal i gcoitinne an Músaem a chur in áirithe i gcomhair imeachtaí príobháideacha?

Ní féidir faoi láthair.

Cad na teangacha a bhfuil na hábhair thacaíochta ar fáil iontu?

Tabharfar táibléad idirghníomhach i 24 theanga do chuairteoirí nuair a shroichfidh siad an Músaem, rud a chuirfidh inneachar fuaime, téacs agus físe ar fáil dóibh faoin mBuantaispeántas. Is féidir gnéithe speisialta do leanaí agus do dhaltaí a chur ar gach táibléad agus tá bogearraí fuaime feabhsaithe ann do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta éisteachta acu chomh maith. Tá bileog eolais chlóite, treoirleabhar (a bhfuil costas i gceist leis) agus ábhair theaghlaigh ar fáil chomh maith.

An bhfuil aois íosta i gceist i gcomhair leanaí?

Molaimid go mbeadh sé bliana d’aois slánaithe ag na leanaí a thugann cuairt ar an músaem. D’fhéadfadh sé go mbeadh tuismitheoirí den tuairim nach bhfuil gnéithe áirithe den bhuantaispeántas oiriúnach ach do leanaí atá os cionn 11 bhliain d’aois.

Cad iad na treoirlínte do pháistí agus do ghrúpaí scoile agus iad ar cuairt sa mhúsaem?

1. Caithfidh duine fásta a bheith in éineacht le gach páiste faoi bhun 14 bliana d’aois agus beidh an duine fásta sin freagrach as na páistí sin ar fud a gcuairte ar Áras Stair na hEorpa.

2. I ngrúpaí scoile nó i ngrúpaí páistí caithfidh aon duine fásta ar a laghad a bheith ann in aghaidh:

- gach cúigear páistí faoi bhun 6 bliana d’aois nó gach cúigear páistí i ranganna réamhscoile;

- gach deichniur páistí idir 6 agus 14 bliana d’aois;

- gach cúig dhálta dhéag atá 14 bliain d’aois nó níos mó.

3. Caithfidh na daoine atá in éineacht leis na páistí fanacht ina ngrúpaí ar fud na cuairte.

4. Aon pháistí nach féidir teacht ar an duine fásta a bhí in éineacht leo, tabharfaidh duine d’fhoireann Áras Stair na hEorpa chuig an oifig fáiltithe iad agus cuirfear fógra amach ag iarraidh ar an duine fásta sin iad a bhailiú.

5. Ní ghlacfaidh Parlaimint na hEorpa aon fhreagracht as timpistí a bhainfidh do pháistí gan duine fásta ina mbun.

An gceadaítear grianghrafadóireacht sa mhúsaem?

Ceadaítear seatanna leathanuilleacha sa mhúsaem, ach amháin sa bhealach isteach agus sna limistéir slándála. Déantar réada agus cásanna taispeántais áirithe a mharcáil leis na siombailí ‘gan aon ghrianghraif’ mar gheall ar chritéir chaomhnaithe nó chóipchirt ón músaem iasachta. Ní cheadaítear splanc-ghrianghrafadóireacht. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh sé go mbeadh gá le creidmheas cóipchirt a áireamh chun íomhánna de réada a athfhoilsiú lena n-úsáid chun críoch gairmiúil. Iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn tríd an seoladh ríomhphoist seo chun tuilleadh eolais a fháil: historia-press@europarl.europa.eu

Saoráidí

An bhfuil saoráidí friothála ar naíonáin ann?

Tá saoráidí friothála ar naíonáin sa láthair fáilte ag an mbealach isteach ar urlár na talún.

An bhfuil rochtain ag naíchóistí agus pramanna ann?

Tá, tríd an mbealach isteach ar urlár na talún.

Cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas?

Tá ár saoráidí agus ár ngníomhaíochtaí uile inrochtana go hiomlán dóibh siúd a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe agus a bhfuil riachtanais speisialta acu, lena n-áirítear úsáideoirí cathaoireacha rothaí. Ar mhaithe le cuairteoirí lagéisteachta, is féidir breathnú ar fhotheidil nó ar chur síos i scríbhinn ar insint na scannán ar na táibléid a chuirtear ar fáil.

An féidir leat cathaoireacha rothaí a chur ar fáil?

Tá dhá chathaoir rothaí againn san áitreamh ar féidir iad a fháil ar iasacht – déan teagmháil linn tríd an bhfoirm theagmhála chun ceann acu a chur in áirithe. Moltar duit do chathaoir rothaí féin a thabhairt leat, áfach, mar bíonn an-éileamh orthu.

An féidir liom lónta pacáilte a ordú do mo chuid leanaí?

Is féidir. Déan teagmháil le hoibreoir an chaifé tríd an nasc ar an bhfoirm teagmhála.

Tá riachtanais chothaithe agam, cén chaoi ar féidir liom a fháil amach an bhfuil an bia sa chaifé oiriúnach dom?

Tá faisnéis maidir le riachtanais chothaithe leagtha amach ar leathanach gréasáin an chaifitéire. Má tá aon cheist eile agat, úsáid an fhoirm theagmhála le do thoil.

Tar éis do Chuairte

Cén chaoi ar féidir liom teagmháil a dhéanamh le Seirbhís na nEarraí Caillte sa Mhúsaem?

Úsáid ár bhfoirm theagmhála le fiosrú faoi earraí caillte.

An féidir liom earraí atá á ndíol ag an Músaem a cheannach ar líne?

Ní féidir earraí atá á ndíol ag an Músaem a cheannach ach sa mhúsaem féin.

Cén chaoi ar féidir liom an nuacht is déanaí ón Músaem a fháil?

Is féidir leat teacht ar an scéala is déanaí faoin músaem ar leathanach ‘I bhFócas’ ar an suíomh gréasáin, chomh maith lenár gcuntais ar Facebook agus ar Twitter.

Suíomh gréasáin agus na meáin shóisialta

Tá rud éigin ar an suíomh gréasáin nach bhfuil ag obair i gceart nó tháinig mé ar nasc nach n-oibríonn i gceart. Cén chaoi ar féidir liom duine éigin a chur ar an eolas faoi sin?

Ceisteanna faoi chúrsaí oideachais agus foghlama

Cén áit ar féidir liom eolas a fháil ar ghníomhaíochtaí oideachais agus acmhainní foghlama in Áras Stair na hEorpa?

Féach an chuid ar leith ‘Ceisteanna Coitianta d’Oideoirí’.

Grúpchuairteanna

Cén fáth a gcaithfidh mé grúpáirithint a dhéanamh nuair is 10 nduine nó níos mó a bheidh ann?

Ní mór é sin a dhéanamh de bharr na rialachán sábháilteachta. Mura ndéanfaí áirithint, d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar ghrúpaí deichniúir fanacht go dtí go mbeadh dóthain spáis sa mhúsaem.

Cén chaoi ar féidir liom deimhniú i scríbhinn a fháil ar m’áirithint?

Gheobhaidh tú deimhniú tríd an ríomhphost.

Cá fhad a thógann grúpchuairt?

Thart ar 90 nóiméad.

An bhfuil turais fuaime ar fáil?

Tabharfar táibléad idirghníomhach i 24 theanga do chuairteoirí nuair a shroichfidh siad an Músaem, rud a chuirfidh inneachar fuaime, téacs agus físe ar fáil dóibh faoin mBuantaispeántas. Is féidir gnéithe speisialta do pháistí agus do dhaltaí a chur ar gach táibléad agus tá bogearraí fuaime feabhsaithe ann do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta éisteachta acu chomh maith. Níl aon treoir fuaime ar fáil i dtaca leis an Taispeántas Sealadach, ach tá bileog eolais agus catalóg (a bhfuil costas i gceist léi) ar fáil.

An bhféadfaidh eagraíocht áirithint a dhéanamh le haghaidh amanna éagsúla sa sceideal?

Bí ar an eolas, áfach, nach bhféadfaidh aon eagraíocht aonair áirithint a dhéanamh le haghaidh amanna éagsula sa sceideal le linn seachtain amháin. Más mian leat amanna éagsula sa sceideal a chur in áirithint, déan teagmháil linn, le do thoil, chun do chuid riachtanas a shoiléiriú maidir leis sin.

Taispeántais agus a bhfuil iontu

Cad iad na deiseanna taighde atá ar fáil ag an Músaem?

Níl aon saoráidí taighde againn faoi láthair. D’fhéadfadh sé go gcuirfí deiseanna taighde ar fáil trí chomhpháirtíochtaí agus trí cheardlanna amach anseo, áfach.

Cén chaoi ar féidir liom na cearta a fháil le híomhá a úsáid le haghaidh leabhair, meáin nó chun críocha tráchtála eile?

Is le páirtithe seachtracha an cóipcheart ar fhormhór na n-íomhánna. Bheadh ort teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an sealbhóir cóipchirt.

Cé chomh fada a bheidh an Taispeántas Sealadach ar siúl?

Bíonn Taispeántais Shealadacha ar siúl ar feadh thart ar bhliain.

Intéirneacht

Cén chaoi ar féidir liom iarratas a dhéanamh ar intéirneacht in Áras Stair na hEorpa?